Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pizzeria La Bella Italia Contest

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “TRY FIRST AND FREE” ΣΤΟ FACEBOOK

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» (καλούμενη εφεξής «Διοργανώτρια» ή «Καζίνο Ρόδου» που εδρεύει στην οδό Παπανικολάου 4, 85100 ΡΟΔΟΣ, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση:  https://www.facebook.com/Pizzeria-La-Bella-Italia-Casino-Rodos-222755041542737/ 2. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 12/05/2017 ως και την 12/06/2017. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΣ Α.Ε. καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. 4. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. 5. Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:  Στην παραπάνω σελίδα που διατηρεί το Καζίνο Ρόδου στο Facebook, θα αναρτηθεί post (δημοσίευση) με μήνυμα που θα καλεί τους χρήστες να κάνουν like στην αντίστοιχη σελίδα. 6. Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. 7. Δώρο του διαγωνισμού: Μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων θα κληρωθούν έντεκα (11) δωρεάν προσκλήσεις για δύο (2) άτομα για φαγητό στο εστιατόριο Garden Cafe του Καζίνο Ρόδου σε μία εκδήλωση που θα διοργανωθεί ειδικά για τους νικητές στις 19/6/2017. Εξ’ αυτών των έντεκα (11) δωρεάν προσκλήσεων, δύο (2) θα περιλαμβάνουν επί πλέον και 2 δωρεάν διανυκτερεύσεις με πρωινό για δύο (2) άτομα στο Ξενοδοχείο Grande Albergo delle Rose σε ημερομηνία επιλογής των νικητών αλλά πάντως ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ελεύθερων δωματίων. Το δώρο ισχύει για ένα χρόνο μέχρι 19/6/2018 8. Οι νικητές θα ανακηρυχθούν κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα του Καζίνο Ρόδου. 9. Η κλήρωση θα γίνει στις 12/06/2017  στα γραφεία του Καζίνο Ρόδου μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων.  Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, το Καζίνο Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της. 10. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει με προσωπικό μήνυμα προς τους νικητές μέσω της πλατφόρμας του Facebook εντός δύο (2) ημερών από την ημέρα λήξης του διαγωνισμού, το οποίο θα τους καλεί να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση της 19/6/2017. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα 24 ωρών μετά την επικοινωνία από το Καζίνο Ρόδου, το Καζίνο Ρόδου θα επικοινωνήσει με τον πρώτο επιλαχόντα. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί ακολούθως σε διάστημα 24 ωρών, το Καζίνο Ρόδου θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα, και ούτω καθεξής μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 11 νικητών. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. 11. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Το Καζίνο Ρόδου δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της προετοιμασίας της εκδήλωσης της 19/6/2017 και της παροχής δυνατότητας διαμονής στο Ξενοδοχείο Grande Albergo delle Rose όπως περιγράφεται παραπάνω. Αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι του Καζίνο Ρόδου. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Καζίνο Ρόδου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, το Καζίνο Ρόδου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το Καζίνο Ρόδου απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό 12. Το Καζίνο Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς του Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό του, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π. 13. To Καζίνο Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το Διαγωνισμό και τους Όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, στρατιωτικής εισβολής, ανωτέρας βίας ή οποιαδήποτε παράβασης του νόμου, ή σε περίπτωση κακόβουλων σχολίων στη σελίδα του Facebook στην οποία τρέχει ο διαγωνισμός, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της σφαίρας επιρροής του. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών θα γνωστοποιούνται από τη Διοργανώτρια το συντομότερο δυνατόν. 14. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί το Καζίνο Ρόδου να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού. 15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.  Οποιοσδήποτε δε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση, (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που η συµµετοχή του αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου, (δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας µε το νικητή σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά από την κλήρωση, αποβεί άκαρπη, (στ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής εκάστου νικητή το δικαίωµά του στο δώρο το αποκτά ο αµέσως επόµενος αναπληρωµατικός, όπως αυτός ανακηρύχθηκε από την κλήρωση κατά τη χρονική σειρά ανάδειξης του. 16. Προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων στο Διαγωνισµό (ονοµατεπώνυµο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από το Καζίνο Ρόδου, να εισαχθούν σε βάσεις δεδοµένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δηµοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισµού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σε σχέση µε τέτοια αρχεία δεδοµένων, οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συµµετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόµατός τους µε σκοπό την δηµοσιοποίηση του Διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω

 

TERMS AND CONDITIONS OF FACEBOOK CONTEST “TRY FIRST AND FREE”

1. The promoter is CASINO RODOS S.A. (hereinafter called “CRSA”) whose registered office is on 4 Papanikolaou Street, 85100, Rhodes, VAT ID No 094434871. 2. The competition is open to residents of Rhodes aged 18 years or over, except employees of CRSA and their close relatives and anyone otherwise connected with the organisation or judging of the competition. 3. There is no entry fee and no purchase necessary to enter this competition. 4. By entering this competition, an entrant is indicating their agreement to be bound by these terms and conditions. 5. Route to entry for the competition and details of how to enter are via one of the pages that CRSA has on Facebook, and in particular https://www.facebook.com/Pizzeria-La-Bella-Italia-Casino-Rodos-222755041542737/. 6. Only one entry will be accepted per person. Multiple entries from the same person will be disqualified. 7. Closing date for entry will be 12/6/2017. After this date no further entries to the competition will be permitted. 8. No responsibility can be accepted for entries not received for whatever reason. 9. The rules of the competition and how to enter are as follows: Participants must “like” the above page by clicking on the respective tab “Like this page” on the post with which the contest is promoted. 10. The promoter reserves the right to cancel or amend the competition and these terms and conditions without notice in the event of a catastrophe, war, civil or military disturbance, act of God or any actual or anticipated breach of any applicable law or regulation or any other event outside of the promoter’s control. Any changes to the competition will be notified to entrants as soon as possible by the promoter. 11. The promoter is not responsible for inaccurate prize details supplied to any entrant by any third party connected with this competition. 12. The prize is as follows: 11 winners will win one invitation for 2 persons to a specially organized dinner party at the restaurant Garden Café of CRSA on 19/6/2017 with unlimited consumption of food and beverage. Two of these invitations will also include free accommodation on Bed and Breakfast basis for 2 persons in one of the suites of the Hotel of CRSA “Grande Albergo delle Rose” on a date to be selected by the winners valid for one year until 19/6/2018. 13. The prize is as stated and no cash or other alternatives will be offered. The prizes are not transferable. Prizes are subject to availability and the promoter reserves the right to substitute any prize with another of equivalent value without giving notice. 14. Winners will be chosen on 12/6/2017 at random by software from all entries received and verified by the promoter and or its agents. 15. The winners will be notified by personal message on their Facebook personal profile within 2 days of the closing date, asking them to confirm their participation in the dinner party of 19/6/2017. If one winner does not reply within 24 hours of receiving the message, CRSA will contact the 1st runner-up. If the 1st runner-up does not reply within 24 hours of receiving the message, CRSA will contact the 2nd runner-up, and so on until the total number of 11 confirmed invitations is completed. If none of the runners-up can be contacted or claims the prize by the date the dinner party will be held (19/6/2017), their prize is cancelled. 16. The promoter’s decision in respect of all matters related to the competition will be final and no correspondence will be entered into. 17. By entering this competition, an entrant is indicating their agreement to be bound by these terms and conditions. 18. The competition and these terms and conditions will be governed by the Greek law and any disputes will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Greece. 19. The winners agree to be contacted by the promoter in order to be informed about the prize they are entitled to. Any personal data relating to the winners or any other entrants will be used solely in accordance with current Greek data protection legislation and will not be disclosed to a third party without the entrant’s prior consent. 20. Entry into the competition will be deemed as acceptance of these terms and conditions. 21. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook, Twitter or any other Social Network. You are providing your information to CRSA and not to any other party.

top